JILL GEENS

Klinisch psycholoog

Psychoanalytisch therapeut

 

PRAKTIJK

Jill werkt met (jong)volwassenen die een persoonlijk lijden ervaren en als gevolg daarvan minder goed functioneren.


De klachten waarvoor men hulp zoekt kunnen verband houden met: remmingen in het realiseren van de eigen ambities, gebrek aan zelfvertrouwen,  angst, schuldgevoelens, verdriet, somberheid, kwaadheid, problemen in het liefdesleven, verliesverwerking, psychosomatische klachten, levensfaseproblematiek, psychose en moeilijkheden in relaties.

Dandelion Parachute Seed
 

Het is wenselijk dat de persoon die hulp zoekt, zijn problemen kan zien als een eigen probleem, zich hiervoor verantwoordelijk voelt en eraan wil werken. Hij zal aangemoedigd worden om vrijuit over zichzelf te spreken en zijn gevoelens te uiten.


Er is een zekere interesse voor zijn eigen innerlijke leven en een bereidheid om dit te onderzoeken. Men wil graag stil staan bij de impact van hun eigen levensgeschiedenis op hun psychisch leven/functioneren. 

Two Dried Leaves
 

TARIEVEN

Door sommige mutualiteiten wordt er een terugbetaling voorzien. Jill Geens is als zorgverstrekker aangesloten bij de Christelijke Mutualiteit, waardoor een gedeeltelijke terugbetaling van vierentwintig sessies mogelijk is. U kan met haar contact opnemen voor meer informatie over de tarieven.  

Een psychotherapeutische consultatie duurt 45 minuten. Het annuleren van een bepaald aantal afspraken kan binnen een afgesproken termijn. Anders wordt het bedrag aangerekend. De betaling gebeurd via cash. 

Bloom
 

PERSONALIA

Jill Geens is klinisch psycholoog en psychoanalytisch therapeut. 

Ze is lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytisch Therapie (VVPT), van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP). 

Ze is erkend door de psychologen commissie (70111 4210)

 

CONTACT

Lichtveld 45

+32484516314

 

+32484516314

©2020 door Jill Geens. Met trots gemaakt met Wix.com